Artikel 1: Aankoop digitale producten

 • Geen herroepingsrecht
  Na je aankoop krijg je de roadbooks meteen digitaal toegestuurd. Dat betekent dat de uitvoering van de overeenkomst ingaat tijdens de herroepingstermijn. Daarom kan je aangekochte digitale producten (roadbooks, gpx-tracks, infogidsen, toegangspassen) niet annuleren of inruilen. Als koper kan je dus niet afzien van je bestelling en beschik je niet over een herroepingsrecht.
 • Bij een eenmalige aankoop van een roadbook, gpx-track of infogids krijg je meteen na je aankoop een mail met de links om je product te downloaden. Deze downloadlinks zijn 72 uur geldig. Na 72 uur kan je je bestanden niet meer downloaden.
 • Bij de aankoop van een jaarlijkse toegangspas krijg je meteen na je aankoop een mail om een account te maken.
  Met je account heb je toegang tot alle roadbooks, gpx-tracks, infogidsen in je toegangspas, zolang die geldig is.
 • Alle producten op deze website kunnen alleen gekocht worden met onmiddellijke betaling.
 • De prijzen van onze producten (roadbooks, gpx-tracks, infogidsen, toegangspassen) kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 • Wij behouden ons het recht voor om een product op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk voor prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van een product.

Artikel 2: Nakomen beloftes en garantie

 • We doen wat we beloven. En we zijn altijd eerlijk tegen je.
 • We geven 2 jaar garantie op de werking van onze tracks en pdf-bestanden. Dat wil zeggen: dat je de bestanden kan openen en dat ze werken. Want jij hebt uiteraard recht op een correct werkend product.
 • Op het moment dat we de routes samenstellen zijn ze in orde. Maar wegen, verkeersborden en reglementen veranderen snel. Soms kunnen ook bepaalde evenementen (vb: kermis, wielerwedstrijd, wegenwerken, …) wegen tijdelijk ontoegankelijk maken. We doen ons best om de routes up-to-date te houden, maar dat is door deze omstandigheden niet altijd mogelijk. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden in de route.
  Respecteer altijd de verkeersregels en andere regelgeving. Deze hebben altijd voorrang op de voorgestelde route van dit roadbook.

Artikel 3: Auteursrecht

 • Roadbooks, infogidsen, gpx-tracks, toegangspassen of andere zaken die op deze site verkocht worden, vallen onder het auteursrecht.
 • Ze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, onder welke vorm ook.
 • Reproductie is ten strengste verboden en zal vervolgd worden.
 • Het niet-rechtmatige bezit van een roadbook, infogids, gpx-track, toegangspassen… zal vervolgd worden.
 • Wat mag je niet doen met een roadbook of gpx-track van 4x4roadbooks.com?
  • Een roadbook of track delen, kopiëren of doorsturen naar iemand.
  • Een roadbook of de gpx-track delen via internet, op websites zoals Wikiloc of Routeyou.
  • Een rit die het roadbook volgt opnemen en delen op internet, bijvoorbeeld op een website zoals Wikiloc. Ook dan blijft het auteursrecht gelden. Het auteursrecht zit in de unieke opeenvolging van de wegen.
 • Misbruik zal resulteren in het schorsen van je account op deze website, een klacht bij gerechtelijke instanties en vervolging. Zonder uitzondering.

Artikel 4: Persoonlijk eigendom

 • Elk exemplaar is persoonlijk eigendom van de persoon die het gekocht heeft op 4x4roadbooks.com.
 • Wat mag je niet doen met een toegangspas van 4x4roadbooks.com?
  • De account gegevens delen, kopiëren of doorsturen naar iemand.
 • Wat mag je niet doen met een roadbook of gpx-track van 4x4roadbooks.com?
  • Een roadbook gebruiken als basis of element van events of ritten door clubs, bedrijven, vzw’s is verboden.
  • Een roadbook gebruiken als basis of element van events of ritten door vriendengroepen van meer dan 3 auto’s is verboden.
  • Het druist in tegen het auteursrecht. Je kan wel aangeven dat je dit wil doen en dan vinden we zeker een overeenkomst waarbij je per deelnemend voertuig een bedrag betaalt.
 • Misbruik zal resulteren in het schorsen van je account op deze website, een klacht bij gerechtelijke instanties en vervolging. Zonder uitzondering.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 • De uitgever kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden. Voor niets (boetes, ongevallen, schade aan voertuig, schade aan wegen,…).
 • Het rijden van een route is volledig op eigen verantwoordelijkheid van de rijder.
 • Bij gerechtelijke stappen kan 4x4roadbooks.com niet verantwoordelijk gesteld worden. Alle kosten, boetes, veroordelingen etc. ten nadele van 4x4roadbooks.com BV als gevolg van het rijden van dit roadbook, zullen volledig verhaald worden op de individuele rijder van het roadbook.
 • Door dit roadbook te gebruiken, gaat de rijder hiermee akkoord.

Artikel 6: Wijzigingen van de algemene voorwaarden

 • Je kan de meest recente versie van de Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina raadplegen.
 • Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te plaatsen.
 • Het is jouw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om te controleren of er wijzigingen zijn. Het voortgezet gebruik van onze producten of toegang tot onze site na wijzigingen aan deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

Artikel 7: Contactgegevens

 • Vragen met betrekking tot de verkoop- en gebruiksvoorwaarden moeten worden gericht aan info@4x4roadbooks.com

Artikel 8: Klachten en geschillen

 • Heb je een klacht? Laat het ons dan snel weten. Mail info@4x4roadbooks.com en omschrijf je probleem zo duidelijk mogelijk. Dan kunnen we je het beste helpen.
 • We helpen je het liefst zelf met je klacht. Komen we er écht niet uit? Dan kan je besluiten de zaak voor te leggen aan de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid via Consumentenombudsdienst.be of bij de geschillencommissie van de Europese Unie via het ODR Platform. Vermeld ons mailadres info@4x4roadbooks.com.
  Dat zouden we echt heel jammer vinden. Maar we respecteren je keuze.
 • Moesten we er dan nog steeds niet uit geraken, kan je nog verder gaan. Noteer wel dat alleen de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd bij een eventuele betwisting.